لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller سوییس
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller سوییس
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller محصول سوییس دارای سنسور فیدبک CPR برای اطمینان از عمق و تعداد صحیح ماساژ قلبی می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط