لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller سوییس
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller سوییس
احیای مکانیکی قلبی (CPR) مارک Schiller محصول سوییس دارای سنسور فیدبک CPR برای اطمینان از عمق و تعداد صحیح ماساژ قلبی می باشد .
سیستم پشتیبانی قلبی  برلین هارت (Berlin Heart) آلمان
سیستم پشتیبانی قلبی برلین هارت (Berlin Heart) آلمان
سیستم پشتیبانی قلبی برلین هارت (Berlin Heart) آلمان - سیستم پشتیبانی قلبی