لطفاً صبر کنید ...

تله متری قلبی

تله متری تکنیک بالای ارتباطی اتوماتیک برای کمک به جمع آوری داده ها و اندازه گیری حملات قلبی یا جراحی های باز فلبی می باشد

محصولات شرکت‌ها
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل  Cardiopack T110 V1
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل Cardiopack T110 V1
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل Cardiopack T110 V1 محصول ایران دارای دو کانال تقویت کننده ECG Temp و Spo2 و قابل حمل توسط بیمار میباشد و امکان حرکت بیمار را در داخل محدوده بیمارستان فراهم میکند. انجام پردازش سیگنال پیشرفته و افزودن امکان تحلیل آریتمی و ST نیز قابلیت های این دستگاه را افزایش داده است .
این محصول دارای قابلیت های تله متری و هولتر مانیتور می باشد. قابلیت هولتر مانیتورینگ این دستگاه را از دستگاه های مشابه متمایز می کند. فرستنده Cardiopack با ارتباط با سیستم سانترال 32 تخته Live مانیتورینگ پیوسته وضعیت بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان را فراهم می کند.
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل  Cardiopack T110 V2
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل Cardiopack T110 V2
تله متری و هولتر مانیتور صاایران مدل Cardiopack T110 V2 محصول ایران دارای قابلیت های تله متری و هولتر مانیتور می باشد. قابلیت هولتر مانیتورینگ این دستگاه را از دستگاه های مشابه متمایز می کند. فرستنده Cardiopack با ارتباط با سیستم سانترال 32 تخته Live مانیتورینگ پیوسته وضعیت بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان را فراهم می کند. همچنین نتایج تفسیر ECGبه صورت تحلیل آریتمی و قطعه STدر سیستم سانترال نمایش می یابد.