لطفاً صبر کنید ...

سوند

سوند لوله باریک، توخالی و انعطاف‌ پذیری است که برای جمع‌ آوری ادرار، درون مثانه قرار داده می‌ شود. سوندها انواع مختلفی دارند و هرکدام از آنها کارایی و روش مصرف متفاوتی می‌توانند داشته باشند.

سوند فولی (این سوندها در انتهای خود، یعنی در بخشی از سوند که پس از عبور کردن از مجرای ادرار به درون مثانه می‌رسد، کیسه کوچکی دارند. این کیسه کوچک ازطریق یک مجرای بسیار باریک در بدنه سوند با سوراخی که در انتهای دیگر سوند وجود دارد در ارتباط است.)

محصولات شرکت‌ها
سوپراپیوبیک پلاستی (Plasti) ترکیه
سوپراپیوبیک پلاستی (Plasti) ترکیه
سوپراپیوبیک پلاستی (Plasti) ترکیه - SUPRAPUBIC CATHETER
سوند حالب پلاستی (Plasti) ترکیه
سوند حالب پلاستی (Plasti) ترکیه
سوند حالب پلاستی (Plasti) ترکیه - URETERAL CATHETER
سوند فولی استریمد (Sterimed) هند
سوند فولی استریمد (Sterimed) هند
سوند فولی استریمد (Sterimed) هند - Foley Catheter
سوند  مربوط به رحم  تکنو (TEKNO) آلمان
سوند مربوط به رحم تکنو (TEKNO) آلمان
سوند مربوط به رحم تکنو (TEKNO) آلمان - Sounds, Uterine
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH محصول آلمان دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر می باشد .
 سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH
سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH
سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سر سرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
 سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH محصول آلمان مخصوص درناژ بعد از عمل و دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر می باشد .
 سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH محصول آلمان دارای نشانگر رنگی قرمز/سبز به منظور شناسایی جهات راست و چپ است .