لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
سوند دبل جی  DOUBLE-J URETERAL STENT
سوند دبل جی DOUBLE-J URETERAL STENT
سوند دبل جی DOUBLE-J URETERAL STENT محصول ایران دارای سطح فوق صاف که باعث جلوگیری از آسیب های فیزیکی ناشی از تماس سطح استنت با بافت های بدن در حین کارگذاری می شود و از واکنش های حالب که باعث ایجاد زخم های حالبی تورم و آماس می شود جلوگیری می نماید. همچنین طراحی خاص دو سر استنت باعث جلوگیری از انتقال و جابجایی آن در بدن بعد از جایگذاری آن می شود. از مزیت های آن دارا بودن چاپ 360 درجه برای جایگذاری دقیق و راحت است .
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH
سوند فولی دوراه اطفال مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه سیلیکونی نلاتون تیپ مارک RUSCH محصول آلمان دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر می باشد .
 سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH
سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH
سوند فولی دو راه لاتکس مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سر سرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH
سوند فولی سه راه فنر دارلاتکس (هماچوریک) مارک RUSCH محصول آلمان دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock می باشد .
 سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون دافور تیپ مارک RUSCH محصول آلمان مخصوص درناژ بعد از عمل و دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست برروی بدنه کتتر می باشد .
 سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH
سوند حالب نلاتون تیپ مارک RUSCH محصول آلمان دارای نشانگر رنگی قرمز/سبز به منظور شناسایی جهات راست و چپ است .
سوند  مربوط به رحم  تکنو (TEKNO) آلمان
سوند مربوط به رحم تکنو (TEKNO) آلمان
سوند مربوط به رحم تکنو (TEKNO) آلمان - Sounds, Uterine