لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
کتترهای همودیالیز موقت مارک Arrow
کتترهای همودیالیز موقت مارک Arrow
کتترهای همودیالیز موقت مارک Arrow محصول آمریکا به کاهش عفونت باکتریای خون وابسته به کتتر به میزان 80 درصد کمک می کند .
کتترهای همودیالیز دائم (Arrow) مدل Cannon|| Plus
کتترهای همودیالیز دائم (Arrow) مدل Cannon|| Plus
کتترهای همودیالیز دائم (Arrow) مدل Cannon|| Plus محصول آمریکا است و دارای تکنیک تونل زدن برگشتی توانایی شما در جایگذاری صحیح کتتر (سر کتترکاف و هاب) در موقعیت ایده آل را ارتقاء می بخشد به نحوی که نتیجه آن بهترین عملکرد ممکن و خروجی بهتر بیمار خواهد بود.
کاتتر همودیالیز صفاقی مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز صفاقی مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز صفاقی مدکام (Medcomp) آمریکا - Peritoneal Dialysis Catheter
کاتتر همودیالیز تکی مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز تکی مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز تکی مدکام (Medcomp) آمریکا - Hemodialysis Catheter- Single
کاتتر همودیالیز دویل مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز دویل مدکام (Medcomp) آمریکا
کاتتر همودیالیز دویل مدکام (Medcomp) آمریکا - Hemodialysis Catheter- Double
کاتتر دائم دیالیز کاردیومد (CardioMed) مدل HighFlow catheters
کاتتر دائم دیالیز کاردیومد (CardioMed) مدل HighFlow catheters
کاتتر دائم دیالیز کاردیومد (CardioMed) مدل HighFlow catheters محصول کانادا از نظر محل قرار گیری مشابه کاتتر موقت در ورید مرکزی ناحیه گردن می باشد و قسمت خارجی آن در جلوی قفسه سینه قرار می گیرد. اگر کاتتر دچار عفونت نشود تا یک سال می تواند باقی بماند. در افرادی که وریدهای بیمار برای گذاشتن فیستول مناسب نباشد و یا فیستول به مدت طولانی قابل استفاده نباشد از کاتتر دائم استفاده می شود.