لطفاً صبر کنید ...

انواع کوتر

الکتروکوتر (electrocutter) یا الکتروسرجری در حقیقت یک ژنراتور بسامد رادیویی است. دو الکترود به ژنراتور بسامد رادیویی (RF) متصل می‌ شود که یکی از آنها فعال است و سطح مقطعی بسیار کوچکتر نسبت به الکترود دیگر دارد. الکترود فعال، معمولاً به شکل یک ابزار یا پروب ساخته می‌ شود و توسط پزشک به کار می‌ رود. الکترود غیرفعال، سطح بسیار بزرگتری دارد. این الکترود که به «صفحه بیمار» موسوم است، از یک سطح با جنس رسانا تشکیل می‌ شود که زیر ران یا باسن بیمار قرار می‌ گیرد. دستگاه های جدید به علت فرکانس بالا بدون اتصال این صفحه با بدن بیمار نیز کار می کنند.

الکتروکوتر جهت ایجاد برش و جلوگیری از خونریزی در اتاق عمل کاربرد وسیعی دارد به طوریکه در خونریزیها برای ایجاد لخته ،بریدن و شکافتن بافت ها و نابود نمودن بافت به روش سوزاندن کار می رود. این کار توسط اعمال جرقه های الکتریکی میان پروب و بافت که موجب تمرکز گرما و حرارت در محل مورد نظر ونابودی بافت می شود،انجام می گیرد .

محصولات شرکت‌ها
دستگاههای کوتر الکتروترمال کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
دستگاههای کوتر الکتروترمال کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
دستگاههای کوتر الکتروترمال کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - Electrothermal Cautery Units
دستگاه کوتر الکتروترمال هانگزو (Hangzhou) چین
دستگاه کوتر الکتروترمال هانگزو (Hangzhou) چین
دستگاه کوتر الکتروترمال هانگزو (Hangzhou) چین - Electrothermal Cautery Units, High-Resistance, Endoscopic
الکترو کوتر آلسا (Alsa)  ایتالیا
الکترو کوتر آلسا (Alsa) ایتالیا
الکترو کوتر آلسا (Alsa) ایتالیا - Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar
الکترو کوتر با ماژول آرگون آلسا (Alsa)  ایتالیا
الکترو کوتر با ماژول آرگون آلسا (Alsa) ایتالیا
الکترو کوتر با ماژول آرگون آلسا (Alsa) ایتالیا - Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar,
دستگاه های کوتر الکتروترمال استرایکر (Stryker) سوئیس
دستگاه های کوتر الکتروترمال استرایکر (Stryker) سوئیس
دستگاه های کوتر الکتروترمال استرایکر (Stryker) سوئیس - Electrothermal Cautery Units