لطفاً صبر کنید ...

بررسی تشنج مغزی

نوار مغز یک روش تشخیصی – کمکی جهت بررسی علت تشنج می باشد نوار مغز ثبت فعالیت الکترونیکی مغز انسان و بررسی الگوی امواج مغزی است که برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط