لطفاً صبر کنید ...

مواد شیمیایی

راهنمای خرید مواد مصرفی و شیمیایی آزمایشگاهی

محصولات شرکت‌ها
تست های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان
تست های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان
تست های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان - Sterilization Processing Indicators chemical
شاخص های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان
شاخص های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان
شاخص های فرآیند استریلیزاسیون شیمیایی برون (Browne) انگلستان - Sterilization Processing Test Packs,Chemical
معرف نورواک بایو فوکوس (bio focus) کره جنوبی
معرف نورواک بایو فوکوس (bio focus) کره جنوبی
معرف نورواک بایو فوکوس (bio focus) کره جنوبی - bio tracer norovirus rapid card
ای ای جی با سیستم دی جی تراک سی سی اف ام (آ ای ای جی ) المیکو (Elmiko)
ای ای جی با سیستم دی جی تراک سی سی اف ام (آ ای ای جی ) المیکو (Elmiko)
ای ای جی با سیستم دی جی تراک سی سی اف ام (آ ای ای جی ) المیکو (Elmiko) لهستان - EEG DIGITRACK CCFM (aEEG) SYSTEM
دستگاه فرکشنال دی اکسیدکربن  (Infilux) کره جنوبی
دستگاه فرکشنال دی اکسیدکربن (Infilux) کره جنوبی
دستگاه فرکشنال دی اکسیدکربن اینفیلاکس (Infilux) کره جنوبی - Ultra Pulse CO2 Fractional Laser
برو به صفحه