لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
کروماتوگرافی گازی (GC) Echrom مدل 7890B
کروماتوگرافی گازی (GC) Echrom مدل 7890B
کروماتوگرافی گازی روشی است که در آن جداسازی جداسازی شناسایی و اندازه گیری اجزای فرار بر اساس توزیع تعادلی اجزاء بین فاز متحرک گازی و فاز ثابت جامد یا مایع صورت می گیرد.
ستونها ولوازم کروماتورگرافی  ام زد (MZ ) آلمان
ستونها ولوازم کروماتورگرافی ام زد (MZ ) آلمان
ستونها ولوازم کروماتورگرافی ام زد (MZ ) آلمان - __ Accessories for chromatography