لطفاً صبر کنید ...

کمپرسور هوای فشرده

 کمپرسور هوای فشرده برای فشرده کردن هوا در سیستم تاسیسات بیمارستانی به کار رود .

محصولات شرکت ها
کمپرسور فشار قوی مدل WP
کمپرسور فشار قوی مدل WP
کمپرسور فشار قوی مدل WP ساخت آلمان دارای یک مجموعه منحصر به فرد دارای تمامی امکانات مورد نیاز مشتری و راه اندازی و نصب آسان می باشد .
این محصول دارای خنک کننده 3 مرحله ای پیشرفته بوده و کلیه استانداردهای لازم در آن رعایت شده است .
کمپرسور سه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور سه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور سه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا - 3Cylinders Compressor
کمپرسور یک سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور یک سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور یک سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا - 1Cylinder Compressor
کمپرسور دو سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور دو سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور دو سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا - 2Cylinder Compressor
کمپرسور شش سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور شش سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور شش سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا - 6Cylinders Compressor
کمپرسور نه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور نه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا
کمپرسور نه سیلندر کاتانی (CATTANI) ایتالیا - 9Cylinders Compressor
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor
مورد علاقه مقایسه معرفی تهران
{تولید کننده , وارد کننده , علمی و مشاوره ایی }
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor
مورد علاقه مقایسه معرفی تهران
{تولید کننده , وارد کننده , علمی و مشاوره ایی }
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor
مورد علاقه مقایسه معرفی تهران
{تولید کننده , وارد کننده , علمی و مشاوره ایی }