لطفاً صبر کنید ...

کمپرسور هوای فشرده

 کمپرسور هوای فشرده برای فشرده کردن هوا در سیستم تاسیسات بیمارستانی به کار رود .

محصولات شرکت‌ها
کمپرسور هوای فشرده فینی (Fini) ایتالیا
کمپرسور هوای فشرده فینی (Fini) ایتالیا
کمپرسور هوای فشرده فینی (Fini) ایتالیا -
سیستم هوای فشرده مرکزی اوهیو (Ohio) آمریکا
سیستم هوای فشرده مرکزی اوهیو (Ohio) آمریکا
سیستم هوای فشرده مرکزی اوهیو (Ohio) آمریکا - Medical Compressed Air
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی
کمپرسور هوای فشرده پزشکی ایکام (EKOM) اسلواکی - medical air compressor