لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان
کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان
کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان - Sterilization Processing Indicators
کاغذهای استریل رول ریکن (Riken) ژاپن
کاغذهای استریل رول ریکن (Riken) ژاپن
کاغذهای استریل رول ریکن (Riken) ژاپن - Sterilization Packaging Rolls
هوای استریل جیمد (JMED) ایران
هوای استریل جیمد (JMED) ایران
هوای استریل جیمد (JMED) ایران -
لانست ایمنی بکبار مصرف استریلانس (Sterilance) چین
لانست ایمنی بکبار مصرف استریلانس (Sterilance) چین
لانست ایمنی بکبار مصرف استریلانس (Sterilance) چین - strilance pa-ad-ba-ba new-lit-tl-lde-dss-striheel
استریلیزاسیون پلاسما  (Zeronitec Co. LTD) کره جنوبی
استریلیزاسیون پلاسما (Zeronitec Co. LTD) کره جنوبی
سیستمهای استریلیزاسیون پلاسما (Zeronitec Co. LTD) کره جنوبی - Sterilizing Units, Plasma
دستگاه بسته بندی کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان
دستگاه بسته بندی کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان
دستگاه بسته بندی کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان - Sealing machine
دستگاه برش کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان
دستگاه برش کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان
دستگاه برش کاغذ استریل انترال (Entrhal) آلمان - cutting system
کاغذهای بسته بندی استریل یوروندا (Euronda) ایتالیا
کاغذهای بسته بندی استریل یوروندا (Euronda) ایتالیا
کاغذهای بسته بندی استریل یوروندا (Euronda) ایتالیا - steilization roll
کاغذ بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
کاغذ بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
کاغذ بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا - Medical Paper
کاغذ پلیسه دار استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
کاغذ پلیسه دار استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
کاغذ پلیسه دار استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا - Gusset medical paper
پاکت بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
پاکت بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا
پاکت بسته بندی استریل اس دی پی (SDP) ایتالیا - Medical paper-pouches