لطفاً صبر کنید ...

نخ جراحی چشم

نخ جراحی چشم در جراحی های چشم استفاده می شود، هر چه نخ نازکتر باشد صدمه آن به بافت کمتر است و عکس العمل کمتری در بافت ایجاد می کند.قابلیت انعطاف بیشتری دارد و کمترین زخم را در پوست ایجاد می کند.

محصولات شرکت‌ها
نخ جراحی مصنوعی قابل جذب جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی قابل جذب جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی قابل جذب جنکو (GENKO) رومانی - Sutures, Synthetic, Absorbable, Polyglycolic Acid / GeyCol
نخ جراحی مصنوعی پلی گلایکولیک جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی پلی گلایکولیک جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی پلی گلایکولیک جنکو (GENKO) رومانی - Sutures, Synthetic, Absorbable, Polyglycolic Acid (Fast) / GeyCol Fast
نخ جراحی مصنوعی پلی پروپیلن جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی پلی پروپیلن جنکو (GENKO) رومانی
نخ جراحی مصنوعی پلی پروپیلن جنکو (GENKO) رومانی - Sutures, Synthetic, Non-Absorbable, Polypropylene / KeyLene