لطفاً صبر کنید ...

پنبه دمدار

پنبه ای که از چهار طرف دارای نخ هایی می باشد که توسط این نخها در محل مورد نظر ثابت می شود .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها