لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
دستگاه سی پی ام CPM اندام فوقانی ریمک(rimec) ایتالیا مدل Fisiotek LT
دستگاه سی پی ام CPM اندام فوقانی ریمک(rimec) ایتالیا مدل Fisiotek LT
دستگاه سی پی ام CPM اندام فوقانی ریمک(rimec) محصول کشور ایتالیا با متحرک نگاه داشتن مفصل بعد جراحی ها امکان استفاده به حالت نشسته و یا خوابیده به پشت را برای بیمار فراهم می کند.