لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سنگ شکن درون اندامی لیتوکلاست 2 ای ام اس (EMS) سوئیس
سنگ شکن درون اندامی لیتوکلاست 2 ای ام اس (EMS) سوئیس
سنگ شکن درون اندامی لیتوکلاست 2 ای ام اس (EMS) سوئیس - Lithotripters, Swiss Lithoclast 2
دستگاه سنگ شکن کوک مدیکال (cookmedical) مدل LMA
دستگاه سنگ شکن کوک مدیکال (cookmedical) مدل LMA
دستگاه سنگ شکن کوک مدیکال (cookmedical) مدل LMA محصول کشور هند با سادگی و راحتی شگفت انگیز تصویر شما را از سنگ شکن های چند طبقه و پیچیده با کانکشن های متعدد و وزن 70-200 کیلوگرمی کاملا دگرگون می نماید.
بسکت خروج سنگ بیلیاری با قابلیت سنگ شکنی بوستون (Boston) هلند
بسکت خروج سنگ بیلیاری با قابلیت سنگ شکنی بوستون (Boston) هلند
بسکت خروج سنگ بیلیاری با قابلیت سنگ شکنی بوستون (Boston) هلند - RX LITHOTRIPTER COMPATABLE STONE BASKET