لطفاً صبر کنید ...

انواع کورت

کورت (Curette) ابزاری قاشق‌ مانند جهت تراشیدن بافت‌ها و یا بافت‌ برداری می‌ باشد.

محصولات شرکت‌ها