لطفاً صبر کنید ...

سیستوسکوپ

سیستوسکوپی به معنی آندوسکوپی داخل مثانه می باشد.در این روش با عبور یک دوربین باریک به نام سیستوسکوپ به داخل مجرای ادرار و مثانه پزشگ شما دقیقا مجرای ادرار و مثانه شما را از نظر بیماریهای احتمالی از قبیل علل خونریزی وتنگی مجرا، بزرگی پروستات، تومور مثانه و…….بررسی می کند با وصل دوربین به مانیتور همزمان مشکل موجود به بیمار نشان داده می شود .

محصولات شرکت‌ها
سیستوسکوپ ها فلکسیبل ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
سیستوسکوپ ها فلکسیبل ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
سیستوسکوپ ها فلکسیبل ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Cystoscopes, Flexible, Video
سیستوسکوپ ها تکنو (TEKNO) آلمان
سیستوسکوپ ها تکنو (TEKNO) آلمان
سیستوسکوپ ها تکنو (TEKNO) آلمان - Cystoscopes
سیستورتوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
سیستورتوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
سیستورتوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Cystourethoscopes