لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاه هندپیس EMS سوئیس مدل Air-Flow Handy 3.0 Premium
دستگاه هندپیس EMS سوئیس مدل Air-Flow Handy 3.0 Premium
دستگاه هندپیس EMS سوئیس مدل Air-Flow Handy 3.0 Premium دارای دو هندپیس ایر فلو (یکی استاندارد و یکی پریو) است.
انواع هندپیسهای روتاری دندانپزشکی ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع هندپیسهای روتاری دندانپزشکی ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع هندپیسهای روتاری دندانپزشکی ان اس کا (NSK) ژاپن - DENTAL ROTARY HAND PIECES