لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
آر وی جی  RVG SOPIX محصول فرانسه
آر وی جی RVG SOPIX محصول فرانسه
آر وی جی SOPIX 2 محصول نوآوران درمان اطلس ساخت کشور فرانسه از تکنولوژی برش لبه ای و تکنولوژی CMOS که باعث کیفیت بسیار بالای تصاویر می شود استفاده می کند .
همچنین از فیبر چشمی برای هدایت فوتون ها به داخل سنسور CMOS و حفاظت از آنها در مقابل اشعه ایکس بهره می برد .
رادیوگرافی تکدندان پلانمکا (Planmeca) فنلاند
رادیوگرافی تکدندان پلانمکا (Planmeca) فنلاند
رادیوگرافی تکدندان پلانمکا (Planmeca) فنلاند - Intra oral x-ray
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری بلو ایکس (Blue X)
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری بلو ایکس (Blue X)
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری بلو ایکس (Blue X) - Digital Dental X-Ray-Cephalometric
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری فونا (FONA) ایتالیا
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری فونا (FONA) ایتالیا
رادیوگرافی دیجیتال دندان با سفالومتری فونا (FONA) ایتالیا - Digital Dental X-Ray-Cephalometric
دستگاه های رادیوگرافی  دندانپزشکی اینترمدیکال (Intermedical) ایتالیا
دستگاه های رادیوگرافی دندانپزشکی اینترمدیکال (Intermedical) ایتالیا
دستگاه های رادیوگرافی دندانپزشکی اینترمدیکال (Intermedical) ایتالیا - Radiographic Units, Dental, Extraoral