لطفاً صبر کنید ...

دئودنوسکوپ

عمل دئودنوسکوپی عملی است برای بررسی اثنی عشر ،نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی که به وسیله دستگاه دئودنوسکوپ انجام می شود.

محصولات شرکت‌ها