لطفاً صبر کنید ...

انواع آشکارساز

یکی از قسمت های مهم در دستگاه سی تی اسکن آشکار ساز ( دتکتور) می باشد. پرتو x پس از عبور از بافت باید وارد حافظه کامپیوتری دستگاه شود تا اطلاعات مربوط به تصویربرداری را منتشر کند. پرتو x پس از عبور از بافت، و قسمتی به نام دتکتور برخورد می کند، دتکتور (آشکارساز) اطلاعات به دست آمده از پرتو ها را به مغز دستگاه ارسال می کند تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در نهایت تصویری ایجاد شود.

محصولات شرکت‌ها
فلت پنل دتکتور دی آر جم (DRGEM ) کره جنوبی
فلت پنل دتکتور دی آر جم (DRGEM ) کره جنوبی
فلت پنل دتکتور دی آر جم (DRGEM ) کره جنوبی - for Digital RadiographyRetrofit Kit Flat panel Detectors