لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
 شستشو و ضد عفونی لگن بیمار  کن (KEN) دانمارک
شستشو و ضد عفونی لگن بیمار کن (KEN) دانمارک
دستگاه شستشو و ضد عفونی لگن بیمار کن (KEN) دانمارک - Bedpan Washer / Disinfection Machine
 شستشو و ضد عفونی ابزار و وسایل پزشکی کن (KEN) دانمارک
شستشو و ضد عفونی ابزار و وسایل پزشکی کن (KEN) دانمارک
دستگاه شستشو و ضد عفونی ابزار و وسایل پزشکی و جراحی کن (KEN) دانمارک - Washing / Disinfection Machine
استریل ضدعفونی و شستشو نیومد (Newmed) ایتالیا
استریل ضدعفونی و شستشو نیومد (Newmed) ایتالیا
استریل ضدعفونی و شستشو نیومد (Newmed) ایتالیا - sterilizatil / tabletop
استریل ضدعفونی و شستشو/ تجهیزات دندانپزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا
استریل ضدعفونی و شستشو/ تجهیزات دندانپزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا
استریل ضدعفونی و شستشو/ تجهیزات دندانپزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا - Ultrasound Cleaners
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه - HEPA GRADE AIR FILTRATION UNIT
شستشو و ضد عفونی کننده تجهیزات پزشکی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضد عفونی کننده تجهیزات پزشکی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضد عفونی کننده تجهیزات پزشکی مییل (miele) آلمان - Medical Washer Disinfector
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات آزمایشگاهی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات آزمایشگاهی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات آزمایشگاهی مییل (miele) آلمان - Laboratory Washer Disinfector
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات دندانپزشکی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات دندانپزشکی مییل (miele) آلمان
شستشو و ضدعفونی کننده تجهیزات دندانپزشکی مییل (miele) آلمان - Dental Washer Disinfection
محلول ضد عفونی و شستشوی دستگاه دیالیز بی برین (B Braun) آلمان
محلول ضد عفونی و شستشوی دستگاه دیالیز بی برین (B Braun) آلمان
محلول ضد عفونی و شستشوی دستگاه دیالیز بی برین (B Braun) آلمان - Liquid for washing Dialysis machines
ضد عفونی کننده زباله های عفونی متکا (METEKA) اتریش
ضد عفونی کننده زباله های عفونی متکا (METEKA) اتریش
ضد عفونی کننده زباله های عفونی مراکز درمانی متکا (METEKA) اتریش - Desinfection of infectious waste
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد - Sterilization Process Indicators, Biological