لطفاً صبر کنید ...

ظروف و اتصالات

این دسته شامل بالون ، ستونهای شیشه ای ، ظروف کار با گازها ، ظروف آزمایشگاهی نگهداری محلول و... می شود.

محصولات شرکت‌ها
سیفتی باکس رسیور بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس رسیور بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس ست سینی تزریقات بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس ست سینی تزریقات بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 1 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 1 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 12 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 12 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 12 لیتری صدفی بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 12 لیتری صدفی بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 15 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 15 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 2 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 2 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 2.5 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 2.5 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 3 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 3 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 4لیتری مکعب بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 4لیتری مکعب بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 5 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 5 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 7 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 7 لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس 8 لیتری مکعب بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس 8 لیتری مکعب بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس آنتی باکتریال بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس آنتی باکتریال بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس نیم لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس نیم لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکس ها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس یک و نیم لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یک و نیم لیتری بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس سینی پانسمان بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس سینی پانسمان بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
سیفتی باکس گالی پات بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس گالی پات بیوسیف bio safe ساخت ایران
سیفتی باکس یا همان ظرف پسماند وسیله ای بسیار پرکاربرد و ضروری برای مراکز درمانی و بیمارستان ها میباشد. سیفتی باکسها در حجم های مختلف تولید میشوند و در برابر سوراخ شدن با وسایل تیز مانند سرنگ و... مقاوم هستند.
تجهیزات و ست استیل بیمارستانی ساخت ایران
تجهیزات و ست استیل بیمارستانی ساخت ایران
تجهیزات استیل بیمارستانی ساخته شده از استیل ضد زنگ می باشد و ساخت کشور ایران است.
دیش استیل پزشکی بیمارستانی ساخت ایران
دیش استیل پزشکی بیمارستانی ساخت ایران
دیش استیل پزشکی در دو سایز 24 سانتی متری و 32 سانتی متری قابل انتخاب است. این ظرف آزمایشگاهی برای ضدعفونی کردن ابزار و تجهیزات بیمارستانی در دستگاه اتوکلاو مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای نگهداری تجهیزات جراحی و بیمارستانی مورد استفاده قرار میگیرد.