لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
دستگاه شستشو و ضد عفونی کننده ایکاس (Icos) ایتالیا
دستگاه شستشو و ضد عفونی کننده ایکاس (Icos) ایتالیا
دستگاه شستشو و ضد عفونی کننده ایکاس (Icos) ایتالیا - Washer disinfector
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman)
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman)
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman) یکی از مواد ضدعفونی کننده قوی می باشد که به طور گسترده برای ضدعفونی و پانسمان زخم ها به کار می رود. بتادین سبز ۱۰: محلول آنتی سپتیک و از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی قارچ ها ویروس ها و اسپورها باید توجه نمود که در سوختگی ها به هیچ عنوان از بتادین استفاده نشود.
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد
شاخص بیولوژیک فرایندشستشو ضد عفونی و استرلیزاسیون جتینگ (GETINGE) سوئد - Sterilization Process Indicators, Biological
شاخص بررسی فرایند شستشو و ضدعفونی برون (Browne) انگلستان
شاخص بررسی فرایند شستشو و ضدعفونی برون (Browne) انگلستان
شاخص بررسی فرایند شستشو و ضدعفونی برون (Browne) انگلستان - Washer and disanfector prrosessing indicators
ضد عفونی کننده زباله های عفونی متکا (METEKA) اتریش
ضد عفونی کننده زباله های عفونی متکا (METEKA) اتریش
ضد عفونی کننده زباله های عفونی مراکز درمانی متکا (METEKA) اتریش - Desinfection of infectious waste
دستگاه شستشو و ضد عفونی لگن بیمار کن (KEN) دانمارک
دستگاه شستشو و ضد عفونی لگن بیمار کن (KEN) دانمارک
دستگاه شستشو و ضد عفونی لگن بیمار کن (KEN) دانمارک - Bedpan Washer / Disinfection Machine
تولید کننده مواد ضد عفونی کننده (Soosan)  کره جنوبی
تولید کننده مواد ضد عفونی کننده (Soosan) کره جنوبی
دستگاه تولید کننده مواد ضد عفونی کننده سوسان (Soosan) - Super- Oxidized Water Generation System
دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده ابزار پزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا
دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده ابزار پزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا
دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده ابزار پزشکی اسمگ (Smeg) ایتالیا - Washer Disinfectors and Accessories
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه
ضد عفونی کننده بیمارستانی ایراین اسپیس (AirInSpace) فرانسه - HEPA GRADE AIR FILTRATION UNIT