لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
ست لارنگوسکوپ کیف دار لارنگوسکوپ ست laryng oscope -set ساخت چین
ست لارنگوسکوپ کیف دار لارنگوسکوپ ست laryng oscope -set ساخت چین
یکی از وسایل اساسی و کلیدی در انجام معاینات و اعمال جراحیهای حوزه گوش و حلق و بینی لارنگوسکوپ است که به طور خاص برای معاینات و جراحیهای ناحیه گلو و حنجره به کار می رود. لارنگوسکوپ از دو قسمت اصلی دسته و تیغه تشکیل می شود. در قسمت دسته منبع انرژی قرار دارد که در دستگاههای امروزی به صورت باتری های نیکل و یا باتریهای قابل شارژ است. انرژی در قسمت دسته برای منبع نور بر روی تیغه استفاده می شود که نور مورد نیاز برای معاینات و یا جراحیهای ناحیه گلو و حنجره را فراهم می کند. از لارنگوسکوپ برای معاینات و جراحیهای ناحیه حنجره گلو تارهای صوتی و همچنین فواصل بین آنها استفاده می شود. با توجه به گسترش انواع س
بازکننده راههای هوایی فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
بازکننده راههای هوایی فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
بازکننده راههای هوایی فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان - بازکننده راههای هوایی