لطفاً صبر کنید ...

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی (Echocardiography) روشی غیر تهاجمی است که با استفاده از امواج صوتی، ساختمان داخلی قلب به تصویر کشیده می‌شود و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری‌های قلبی تلقی می‌شود.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه اکو کاردیوگرافی ایسات (ESAOTE) ایتالیا
دستگاه اکو کاردیوگرافی ایسات (ESAOTE) ایتالیا
دستگاه اکو کاردیوگرافی ایسات (ESAOTE) ایتالیا - Caris- Caris plus-Technos MPX- Technos partner
اکو کار دیو گرافی رنگی  ایسات (ESAOTE) ایتالیا
اکو کار دیو گرافی رنگی ایسات (ESAOTE) ایتالیا
اکو کار دیو گرافی رنگی ایسات (ESAOTE) ایتالیا - Caris - Caris plus - Megas GPX - Mylab family - Mylab30cv-Mylab30 Gold -Mylab40- Mylab50 cv-Mylab50 xvision cv-Mylab60 - Mylab class C
کاغذ نوار قلب (ECG) اس دی ان (SDN) مالزی
کاغذ نوار قلب (ECG) اس دی ان (SDN) مالزی
کاغذ نوار قلب اس دی ان (SDN) مالزی - Paper Recording با دارا بودن تنوع بسیار زیاد قابل استفاده بر روی تمامی دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی می باشند.