لطفاً صبر کنید ...

الکتروکوتر

الکتروکوتر یا برش دهنده الکتریکی جدید از یک پروب یا تیغه الکتریکی جهت برش بافت و انعقاد آن برای کنترل خونریزی به طور همزمان استفاده می کند. بیشترین کاربرد الکتروکوتر در برش زدن و کنترل و جلوگیری از خونریزی حین اعمال جراحی چشم، صورت، جراحی پلاستیک و ترمیمی است. جلوگیری از خونریزی حین عمل جراحی علاوه بر آن که برای بیمار امری ضروری و حیاتی است، الکتروکوتر به جراح امکان می دهد تا ساختارهای بافت تحت عمل را به راحتی مشاهده نماید. در این واحدها، از گرما برای برش بافت استفاده می شود.

محصولات شرکت ها
الکتروسرجری مدل  PERFECT TCS II مارک coltene سوئیس
الکتروسرجری مدل PERFECT TCS II مارک coltene سوئیس
الکتروسرجری مدل PERFECT TCS II مارک coltene سوئیس دارای دقت بسیار بالا و حداکثر هموستاز در محل عمل می باشد .
دستگاه های الکتروسرجری آکرمان (Ackermann) آلمان
دستگاه های الکتروسرجری آکرمان (Ackermann) آلمان
دستگاههای الکتروسرجری آکرمان (Ackermann) آلمان - Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar, Argon-Enhanced Coagulation
الکتروکوتر جراحی بووا (Bowa) آلمان
الکتروکوتر جراحی بووا (Bowa) آلمان
الکتروکوتر جراحی بووا (Bowa) آلمان - الکتروکوتر جراحی
الکتروکوتر جراحی 350 arc و سیستم آرگون پلاسما بووا (Bowa) آلمان
الکتروکوتر جراحی 350 arc و سیستم آرگون پلاسما بووا (Bowa) آلمان
الکتروکوتر جراحی 350 arc و سیستم آرگون پلاسما بووا (Bowa) آلمان - الکتروکوتر جراحی 350 arc و سیستم آرگون پلاسما
لوازم الکتروسرجری فیاب (Fiab) ایتالیا
لوازم الکتروسرجری فیاب (Fiab) ایتالیا
لوازم الکتروسرجری فیاب (Fiab) ایتالیا - لوازم الکتروسرجری
یونیت الکتروسرجری و لوازم جانبی جیستر (Geister) آلمان
یونیت الکتروسرجری و لوازم جانبی جیستر (Geister) آلمان
یونیت الکتروسرجری و لوازم جانبی جیستر (Geister) آلمان - یونیت الکتروسرجری و لوازم جانبی
پنس ها الکتروسرجری تکنو (TEKNO) آلمان
پنس ها الکتروسرجری تکنو (TEKNO) آلمان
پنس ها الکتروسرجری تکنو (TEKNO) آلمان - Forceps, Electrosurgical