لطفاً صبر کنید ...

الکتروشوک مغزی

الکتروشوک مغزی (ECT) (Electroconvulsive) دستگاهی است برای وارد کردن شوک مغزی به بیمارانی که به تشخیص پزشک باید مورد درمان با شوک الکتریکی قرار گیرند. در این روش جریان الکتریکی از طریق دو الکترود که بر روی پوست سر نصب می شوند عبور می کند. این شوک الکتریکی باعث شلیک گسترده ای در یاخته های عصبی مغز می شود .

محصولات شرکت‌ها
دستگاه الکتروشوک صاایران مدل Relive DM5 ساخت ایران
دستگاه الکتروشوک صاایران مدل Relive DM5 ساخت ایران
دستگاه الکتروشوک ( دفیبریلاتور / مانیتور ) صاایران مدل Relive DM5 ساخت ایران

دستگاه الکتروشوک مدل RELIVE DM5 یک دفیبر یلاتور/ مانیتور ساخت شرکت صنایع اپتیک اصفهان است.
این دستگاه کلیه نیازهای تیم درمانی بیمارستان ها شامل پزشکان پرستاران و مهندسین پزشکی بیمارستان ها را فراهم
می کند. این دستگاه دارای کارب ری آسان برای کاربر می باشد.
همچنین دارای مدهای دفیبریلاسیون دستی کاردیوورژن سنکرون و پیس میکر موقت غیرتهاجمی بوده و امکان
مانیتور ینگ ECG 2OpS NIBP IBP TEMP 2CO را برای کاربر فراهم می کند و نیز از نوع
Frequent use می باشد
الکتروشوک مغزی تیماترون ( Thymatron ) مدل System IV ساخت آمریکا
الکتروشوک مغزی تیماترون ( Thymatron ) مدل System IV ساخت آمریکا
دستگاه الکتروشوک مغزی مدل Thymatron
ساخت آمریکا
کمپانی Somatics
به همراه کلیه لوازم مصرفی
دارای 3 سال گارانتی
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) محصول کشور آمریکا با طراحی قدرتمند و تمدید دامنه محرک و پایین تر که موجب تشخیص شاخص سرکوب پس از تشنج می شود طراحی شده است .