لطفاً صبر کنید ...

الکتروشوک مغزی

الکتروشوک مغزی (ECT) (Electroconvulsive) دستگاهی است برای وارد کردن شوک مغزی به بیمارانی که به تشخیص پزشک باید مورد درمان با شوک الکتریکی قرار گیرند. در این روش جریان الکتریکی از طریق دو الکترود که بر روی پوست سر نصب می شوند عبور می کند. این شوک الکتریکی باعث شلیک گسترده ای در یاخته های عصبی مغز می شود .

محصولات شرکت‌ها
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) محصول کشور آمریکا با طراحی قدرتمند و تمدید دامنه محرک و پایین تر که موجب تشخیص شاخص سرکوب پس از تشنج می شود طراحی شده است .
دستگیره و الکترود تحریک ECT
دستگیره و الکترود تحریک ECT
دستگیره و الکترود القای شوک دستگاه ECT
الکتروشوک مغزی تیماترون ( Thymatron ) ساخت آمریکا
الکتروشوک مغزی تیماترون ( Thymatron ) ساخت آمریکا
دستگاه الکتروشوک مغزی مدل Thymatron
ساخت آمریکا
کمپانی Somatics
به همراه کلیه لوازم مصرفی
دارای 2 سال گارانتی