لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان - Punches, Biopsy
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات  (Best Nomos) آمریکا
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات (Best Nomos) آمریکا
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات (Best Nomos) آمریکا - دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات
پنس بیوپسی گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند
پنس بیوپسی گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند
پنس بیوپسی گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند - Radial JAW Biopsy Forceps Gastro and Colon
پنس بیوپسی مولتی بایت گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند
پنس بیوپسی مولتی بایت گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند
پنس بیوپسی مولتی بایت گاسترو و کولون بوستون (Boston) هلند - Multibite Biopsy Forceps Gastro and Colon
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا - disposable biopsy forceps