لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات  (Best Nomos) آمریکا
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات (Best Nomos) آمریکا
دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات (Best Nomos) آمریکا - دستگاه بیوپسی استریوتاکتیک و متعلقات
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا
پنس بایوپسی معده یکبار مصرف تلمد (Telemed) آمریکا - disposable biopsy forceps
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان
پانچ ها بیوپسی تکنو (TEKNO) آلمان - Punches, Biopsy