لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
سیستم تصویربرداری اندوویژن HD مارک  Invisia ایتالیا
سیستم تصویربرداری اندوویژن HD مارک Invisia ایتالیا
سیستم تصویربرداری اندوویژن HD مارک Invisia محصول ایتالیا است که مانیتور این سیستم به صورت لمسی است که کاربری دستگاه را بسیار آسان کرده و سرعت کار با نرم افزار را افزایش میدهد.
همچنین این سیستم قابلیت ضبط تصاویر بر روی فلش یا DVD یا هارد اکسترنال را دارد و همچنین قابلیت اتصال به پرینتر جهت چاپ تصاویر را دارا میباشد.
منبع نور فایبر اپتیک اندوسکوپ مدیزین تکنیک (MEDIZINTECHNIK) آلمان
منبع نور فایبر اپتیک اندوسکوپ مدیزین تکنیک (MEDIZINTECHNIK) آلمان
منبع نور فایبر اپتیک اندوسکوپ مدیزین تکنیک (MEDIZINTECHNIK) آلمان - Light Source Fiber Optic Endoscopeic
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی پنتکس (Pentax) آلمان
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی پنتکس (Pentax) آلمان
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی پنتکس (Pentax) آلمان - Upper GI Tract Endoscopy Systems
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی پنتکس (Pentax) آلمان
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی پنتکس (Pentax) آلمان
سیستمهای اندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی پنتکس (Pentax) آلمان - Lower GI Tract Endoscopy Systems
سوزن ها جراحی های آندوسکوپی اسکلروتراپی تکنو (TEKNO) آلمان
سوزن ها جراحی های آندوسکوپی اسکلروتراپی تکنو (TEKNO) آلمان
سوزن ها جراحی های آندوسکوپی اسکلروتراپی تکنو (TEKNO) آلمان - Needles, Endoscopic Procedure, Sclerotherapy
لیگاتورها لوپ آندوسکوپی تکنو (TEKNO) آلمان
لیگاتورها لوپ آندوسکوپی تکنو (TEKNO) آلمان
لیگاتورها لوپ آندوسکوپی تکنو (TEKNO) آلمان - Ligatures, Endoscopic Loop