لطفاً صبر کنید ...

ازوفاگوسکوپ

ازوفاگوسکوپى به‌همراه بیوپسى در ۹۵% موارد تشخیص دقیق بافتى مى‌دهد. در ضایعاتى به‌دلیل ادم و التهاب، دچار انسداد شدید در قسمت پروگزیمال هستند ممکن است تومور مستقیماً با اندوسکوپ مشاهده نشود، در این مورد باید مواد سلولى را از طریق شستشو و برس‌زدن تهیه کرد.

محصولات شرکت‌ها