لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
تخت  ژنیکولوژی برقی دو موتوره
تخت ژنیکولوژی برقی دو موتوره
تخت معاینه زنان
تخت ژنیکولوژی برقی دو موتوره دارای قابلیت تنظیم ارتفاع وموتور 24ولت
تخت چهار شکن برقی
تخت چهار شکن برقی
تخت 4 شکن برقی محصول ایران دارای سرتخت های ABS همراه با ضربه گیر
تخت چهار شکن برقی تریم دار
تخت چهار شکن برقی تریم دار
تخت 4شکن برقی پریم دار محصول ایران قابلیت تنظیم ارتفاع
تخت معاینه کشودار
تخت معاینه کشودار
تخت معاینه کشودار ساخت ایران دارای جای رول ملافه
تخت ماساژ کیفی پرتابل
تخت ماساژ کیفی پرتابل
تخت کیفی پرتابل ساخت ایران دارای قابلیت تنظیم ارتفاع جهت ماساژ - بیمارستان صحرایی و ...
تخت سه شکن مکانیکی
تخت سه شکن مکانیکی
تخت سه شکن مکانیکی ساخت ایران دارای قابلیت تنظیم ارتفاع
تخت ICU-CCU
تخت ICU-CCU
تخت مراقبت های ویژه ساخت ایران دارای قابلیت تنظیمات ارتفاع
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری ساخت ایران قابلیت تنظیم ارتفاع
تخت سه شکن رویه توری
تخت سه شکن رویه توری
تخت سه شکن رویه توری ساخت ایران تنظیمات مکانیکی
تخت یک شکن رویه توری
تخت یک شکن رویه توری
تخت یک شکن رویه توری ساخت ایران دارای چرخ و پایه سرم و تنظیم ارتفاع پشتی بیمار
تخت ریکاوری یک شکن مکانیکی
تخت ریکاوری یک شکن مکانیکی
تخت ریکاروری یک شکن مکانیکی ساخت ایران دارای پایه سرم و تنظیمات مکانیکی پشتی بیمار
تخت ریکاوری یک شکن مکانیکی
تخت ریکاوری یک شکن مکانیکی
تخت ریکاوری یک شکن مکانیکی ساخت ایران دارای سبد مخصوص لباس ودارای پایه سرم وکپسول اکسیژن
تخت زایمان مکانیکی
تخت زایمان مکانیکی
تخت زایمان مکانیکی ساخت ایران دارای جای لگن و رویه چرم مصنوعی
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری ساخت ایران دارای تنظیم ارتفاع
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری
تخت ریکاوری ساخت ایران دارای تنظیمات ارتفاع
تخت ریکاوری چهار شکن
تخت ریکاوری چهار شکن
تخت چهار شکن ریکاوری ساخت ایران دارای تنظیمات ارتفاع
تخت سه شکن
تخت سه شکن
تخت سه شکن ساخت ایران دارای رویه ABSبرای شستشو مناسب است
تخت چهار موتوره
تخت چهار موتوره
تخت چهار موتوره ساخت ایران جهت جراحی
تخت ژنیکولوژی
تخت ژنیکولوژی
تخت ژنیکولوژی مکانیکی در دو مدل کشودار و نوع لوله 32 2
رنگ الکترواستاتیک
تشک فوم طبی
رویه چرم مصنوعیبدون کشو ساخت ایران