لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
فیلتر (Cerdas Med) مدل HME
فیلتر (Cerdas Med) مدل HME
فیلتر (Cerdas Med) مدل HME محصول مالزی برای بیمارانی که تنفس خودبخود این فیلترها دارای پورتی برای اتصال به اکسیژن و منفذی برای ساکشن کردن می باشد.
این فیلترها از چندین لایه تشکیل شده که عمل ضد باکتری ضد ویروسی و همچنین از یک لایه آب گریز (Hydrophobic) تشکیل شده که اجازه عبور آب و بخار آب را نمی دهد.
در طی بازدم گرما و بخار آب دفعی از بیمار توسط لایه های آب گریز فیلتر در همان سمت حفظ شده و در دم انتقالی توسط ونتیلاتور به بیمار باز می گرداند.
فیلتر آنتی باکتریال (Cerdas Med) مدل Viral
فیلتر آنتی باکتریال (Cerdas Med) مدل Viral
فیلتر آنتی باکتریال (Cerdas Med) مدل Viral محصول مالزی به منظور حفاظت از بیمار تجهیزات و جریان تنفس در برابر انواع مختلف آلودگی ها و ذرات از جمله باکتری ها ویروس ها و قطرات رطوبت ساخته شده است و کاربرد دارد. فیلتر آنتی باکتریال بین دهان یا ماسک با دریچه تقاضای انتودوکس قرار می گیرد.
فیلتر شریانی (Life Line) مدل PALL
فیلتر شریانی (Life Line) مدل PALL
فیلتر شریانی (Life Line) مدل PALL محصول هند با اصول ساختاری کاملا جدید ضریب اطمینان استفاده از آن را به حداکثر رسانده است .
این فیلتر عاری از مواد تب زا است .
فیلتر باکتریایی ویروسی (کودکان) فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
فیلتر باکتریایی ویروسی (کودکان) فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
فیلتر باکتریایی ویروسی (کودکان) فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان - فیلتر باکتریایی ویروسی (کودکان)
فیلتر و دهانی وگیره بینی لمون مدیکال (Lemon Medical) آلمان
فیلتر و دهانی وگیره بینی لمون مدیکال (Lemon Medical) آلمان
فیلتر و دهانی وگیره بینی لمون مدیکال (Lemon Medical) آلمان - All of Products including Filter , Nose Clip and Mounth Piece