لطفاً صبر کنید ...

فیکسر سر نوزاد

فیکسر سر نوزاد وسیله ای برای ثابت نگهداشتن سر نوزاد است

محصولات شرکت‌ها
فیکسر سر نوزاد احیانوزاد قرن محصول ایران
فیکسر سر نوزاد احیانوزاد قرن محصول ایران
این وسیله جهت ثابت نگهداشتن سر نوزاد هنگام تنفس مصنوعی و یا زمان اتصال سوند به دهان نوزاد مورد استفاده قرار می گیرد.