لطفاً صبر کنید ...

انواع کفپوش

کفپوش در بخش های مختلف بیمارستانی مانند اتاق عمل و مراقبت های ویژه و بخش های عمومی به کار می رود . در هر بخش با توجه به موارد خاص جنس کفپوش متفاون هست و عایق بندی خاص جهت حفاظت الکتریکی و جنس خاص جهت شست و شو و نظافت دارد .

محصولات شرکت‌ها