لطفاً صبر کنید ...

فلومتر

فلومتر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی می کند . فلومترها تجهیزاتی هستند که میزان فلوی گازهای پزشکی چون اکسیژن، هوا،  اکسید نیتروژن و . . . را اندازه گیری و کنترل می کنند.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه فلومتر اکسیژن اهیو (Ohio) امریکا
دستگاه فلومتر اکسیژن اهیو (Ohio) امریکا
دستگاه فلومتر اکسیژن اهیو (Ohio) محصول کشور امریکا برای اندازه گیری دبی و اکسیژن عبوری با قابلیت انتخاب T-Block و Y-Block و طراحی استاندارد می باشد.
فلومتر اکسیژن مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
فلومتر اکسیژن مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
فلومتر اکسیژن مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی - Flowmeter
فلومتر اکسیژن اوهیو (Ohio) آمریکا
فلومتر اکسیژن اوهیو (Ohio) آمریکا
فلومتر اکسیژن اوهیو (Ohio) آمریکا - Flowmeter
ست اتلت اکسیژن(فلومتر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(فلومتر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(فلومتر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا - O2 outlet se composed by: O2 flowmeter
فلومتر هرسیل ( Hersill) اسپانیا
فلومتر هرسیل ( Hersill) اسپانیا
فلومتر هرسیل ( Hersill) اسپانیا - P300 Adjustable flow