لطفاً صبر کنید ...

انواع فورسپس

فورسپس (به انگلیسی: Forceps) یا انبر ابزاری دستی بوده و برای گرفتن و نگه داشتن اشیاء بکار می‌ رود. زمانی از فورسپس استفاده می‌ شود که به علت عمیق بودن ناحیه عمل، ناچار به وسیله‌ای با دسته بلند و جا انگشتی برای فیکس کردن انگشتان می‌ باشیم که فورسپس همین ویژگی‌ ها را دارا می‌ باشد. در خارج از رده پزشکی و نزد عوام (انگلیسی زبان) معمولاً از فورسپس به عنوان موچین، انبرک، انبردست‌ها، کلیپ و یا گیره اشاره می‌ شود .

محصولات شرکت‌ها
فورسپس نوپا (nopa) آلمان
فورسپس نوپا (nopa) آلمان
فورسپس نوپا (nopa) آلمان - forseps,haemostat
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی (Hangzhou Tonglu) چین
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی (Hangzhou Tonglu) چین
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی هنزو تانگ (Hangzhou Tonglu) چین - Laparoscopic Forceps
فورسپس بایوپسی ژیانگ (Jiangsu) چین
فورسپس بایوپسی ژیانگ (Jiangsu) چین
فورسپس بایوپسی ژیانگ (Jiangsu) چین - Disposable Biopsy Forceps
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی زیژیانگ (ZHEJIANG) چین
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی زیژیانگ (ZHEJIANG) چین
فورسپس یکبارمصرف لاپاروسکوپی زیژیانگ (ZHEJIANG) چین - lAPAROSCOPIC fORCEPS
کابل فورسپس پریما (prima)
کابل فورسپس پریما (prima)
کابل فورسپس پریما (prima) - cables electrosurgical unit
فورسپس ها چنگکی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
فورسپس ها چنگکی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
فورسپس ها چنگکی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Forceps, Grasping, Flexible, Endoscopic
فورسپس ها بیوپسی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
فورسپس ها بیوپسی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
فورسپس ها بیوپسی آندوسکوپی فلکسیبل ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Forceps, Biopsy, Flexible, endoscopic