لطفاً صبر کنید ...

انواع چسب

از انواع چسب برای محل زخم جراحی و ...استفاده می شود.

محصولات شرکت‌ها
کارتریج دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100
کارتریج دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100
کارتریج دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100 شامل درج اطلاعات بیماران بر روی دستبند می باشد و دستبندها روی مچ بیماران قابل نصب می باشد.