لطفاً صبر کنید ...

هندپیس

هندپیس قبل از برخورد به پوست بیمار می چرخد و سرعت بیشتری می گیرد و لایه برداری یکنواخت و بهتری انجام می دهد و چون لایه برداری در یک سطح یکنواخت می باشد بیمار درد کمتری را احساس می کند

محصولات شرکت‌ها
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس - Micromotor + Angle
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان - handle type F for epilation needles 1.25 mm for 4mm plug,seprurate cable
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان - depilation needles,insulated,for 1.25mm handle,10pcs,0.002
سری هندپیس برداشت مو زاویه دار ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو زاویه دار ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو زاویه دار ایمد (EMED) آلمان - microdissection needle,angled450 flexible,tungesten0.254mm lenght45mm
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2 محصول ایران با قابلیت کنترل سرعت می باشد .
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1 محصول ایران با قابلیت چرخش 360 درجه گارد و کنترل سرعت .