لطفاً صبر کنید ...

هندپیس

هندپیس قبل از برخورد به پوست بیمار می چرخد و سرعت بیشتری می گیرد و لایه برداری یکنواخت و بهتری انجام می دهد و چون لایه برداری در یک سطح یکنواخت می باشد بیمار درد کمتری را احساس می کند

محصولات شرکت ها
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2
هندپیس پروفوراتور جمجمه (کرانیال) مدل NR 2013-2 محصول ایران با قابلیت کنترل سرعت می باشد .
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1
هندپیس اره جمجمه (کرانیاتومی) مدل NR 2013-1 محصول ایران با قابلیت چرخش 360 درجه گارد و کنترل سرعت .
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس
میکروموتور جراحی و هندپیس نوواگ (NOUVAG) سوئیس - Micromotor + Angle
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان - handle type F for epilation needles 1.25 mm for 4mm plug,seprurate cable
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان
سری هندپیس برداشت مو ایمد (EMED) آلمان - depilation needles,insulated,for 1.25mm handle,10pcs,0.002