لطفاً صبر کنید ...

انواع وارمر

دستگاه بلاد وارمر یا خون گرم کن دستگاهی است که برای گرم کردن خون و مشتقات خونی از حالت فریز شده و منجمد به کار گرفته می شود .

محصولات شرکت‌ها
وارمر نوزاد مدل RH-500
وارمر نوزاد مدل RH-500
وارمر نوزاد مدل RH-500 محصول ایران دارای صفحه کنترل حرارت هیتر بصورت ممبراینی به همراه دو کلید Up-Down که می توان با آن مقدار حرارت هیتر را کم و یا زیاد کرد.
قابلیت تغییر ارتفاع هد دستگاه نسبت به محل قرارگیری نوزاد و امکان تغییر جهت هد دستگاه با انتخاب زاویه دلخواه برای هد را دارا می باشد .
دستگاه های گرم کننده بیمارگردش سیال تری ام (3M) امارات
دستگاه های گرم کننده بیمارگردش سیال تری ام (3M) امارات
دستگاه های گرم کننده بیمارگردش سیال تری ام (3M) امارات - Warming Units, Patient, Circulating-Fluid