لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاههای تسهیل کننده خون محیطی دیلیان (Dilian) چین
دستگاههای تسهیل کننده خون محیطی دیلیان (Dilian) چین
دستگاههای تسهیل کننده خون محیطی دیلیان (Dilian) چین - Circulatory Assist units,perpheral compression
دستگاههای تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان
دستگاههای تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان
دستگاههای تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان - circulatory assist units,pripheral compression
دستگاه تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان
دستگاه تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان
دستگاه تسهیل کننده گردش خون لابتک (LABTECH) مجارستان - circulatory assist units,peripheral compression
بالانس سانترفیوژ خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی
بالانس سانترفیوژ خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی
بالانس سانترفیوژ خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی - CENTRIFUGE BALANCE
جداکننده پلاسما سنترون (CENTRON) کره جنوبی
جداکننده پلاسما سنترون (CENTRON) کره جنوبی
جداکننده پلاسما سنترون (CENTRON) کره جنوبی - PLASMA SEPARATOR
ویال میکروبی پلاسما وای اس دی (YSD) ترکیه
ویال میکروبی پلاسما وای اس دی (YSD) ترکیه
ویال میکروبی پلاسما وای اس دی (YSD) ترکیه - Plasma Indicator
مایکو پلاسما اینترون (INTRON) کره جنوبی
مایکو پلاسما اینترون (INTRON) کره جنوبی
مایکو پلاسما اینترون (INTRON) کره جنوبی - e-Mayco plus Maycoplasma detection kit