لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
دستگاه همودیالیز NIORO مدل Surdial-55plus
دستگاه همودیالیز NIORO مدل Surdial-55plus
دستگاه همودیالیز NIORO مدل Surdial-55plus دستگاه دیالیزی با کاربرد آسان می باشد که به بیماران بهترین درمان جایگزین کلیه را برای افزایش رفاه و کیفیت زندگیشان ارائه می دهد.
 دستگاه دیالیز مارک NIPRO مدل Surdial-X
دستگاه دیالیز مارک NIPRO مدل Surdial-X
دستگاه دیالیز مارک NIPRO مدل Surdial-X محصول ژاپن قادر به انجام وظایف چندگانه موارد مورد نیاز و پیچیده و سهولت استفاده و تامین ایمنی بیمار می باشد . دارای سطوح بالایی از کارایی بوده .
Surdial-X به کاربر قابلیت انعطاف پذیری لازم برای راه اندازی درمان متناسب با نیازهای بیمار را ارائه می دهد. طراحی باریک و ارگونومیک Surdial-X فضای کمتری در بخش را اشغال می کند و فضای بیشتر به بیمار و اپراتور می دهد.
انیتور پارامترهای همودینامیک  ادواردز (Edwards) آمریکا
انیتور پارامترهای همودینامیک ادواردز (Edwards) آمریکا
انیتور پارامترهای همودینامیک ادواردز (Edwards) آمریکا - انیتور پارامترهای همودینامیک
سیستم دیالیز تک بیمار (JMS) مدل SDS-50
سیستم دیالیز تک بیمار (JMS) مدل SDS-50
سیستم دیالیز تک بیمار (JMS) مدل SDS-50 محصول ژاپن دارای صفحه لمسی عملکردی و ایمنی بالا جا به جایی آسان .... می باشد .