لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان با اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب .
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان مناسب دور بازوی 30-22 سانتیمتر می باشد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان قابلیت اندازه گیری تمام اتوماتیک فشارخون و ضربان قلب از طریق بازو را دارد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان قابلیت اندازه گیری فشار خون به صورت تمام اتوماتیک را دارد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان دارای 06 حافظه داخلی و صفحه نمایش بزرگ می باشد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 27) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 27) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 27) مارک (Beurer) آلمان با اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب از طریق بازو .
فشارسنج بازویی مدل (BM 57) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 57) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 57) مارک (Beurer) آلمان قابلیت انتقال داده ها از طریق بلوتوث به گوشی های هوشمند .
فشارسنج بازویی مدل (BM 49) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 49) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 49) مارک (Beurer) آلمان با امکان تنظیم بلندی صدا یا کاربرد به صورت بیصدا .
فشارسنج بازویی مدل (BM 60) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 60) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 60) مارک (Beurer) آلمان با نشانگر انحصاری حالت استراحت .
فشارسنج بازویی مدل (BM 19) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 19) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 19) مارک (Beurer) آلمان سخنگو به زبانهای آلمانی انگلیسی فرانسه اسپانیایی و روسی و فارسی .
فشارسنج مچی مدل (BC 57) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 57) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 57) مارک (Beurer) آلمان با اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ .
فشارسنج بازویی مدل (BM 16) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 16) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 16) مارک (Beurer) آلمان با سنجش از طریق بازو کاملا اتوماتیک .
فشارسنج مچی مدل (BC 80) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 80) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 80) مارک (Beurer) آلمان دارای پیغام هشدار اشتباه در اندازه گیری می باشد .
فشارسنج مچی مدل (BC 40) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 40) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 40) مارک (Beurer) آلمان دارای 60 جایگاه حافظه می باشد .
فشارسنج مچی مدل (BC 31) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 31) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج مچی مدل (BC 31) مارک (Beurer) آلمان مناسب دور مچ 14 تا19.5 سانتیمتر .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط