لطفاً صبر کنید ...

هموژنایزر

هموژنایزر التراسونیک (به انگلیسی: Ultrasonic Homogenizer) یا همگن‌ساز فراصوتی دستگاهی به منظور تبدیل یک جریان الکتریکی به یک ارتعاش مکانیکی است که سبب همگن شدن محلول می‌شود. این دستگاه با ایجاد امواج شدید فشاری در یک محیط مایع کار می‌کند. امواج فشاری باعث جریان در مایع شده و تحت شرایط مناسب موجب پدیده کاویتاسیون گفته می‌شود. انفجار حباب‌ها تولید موج ضربه‌ای با انرژی کافی برای شکستن پیوند کووالانسی می‌کند. نیروی برشی حاصل از انفجار حباب و همچنین از جریان‌های اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی برای همگن‌سازی و تخریب سلول استفاده می‌شود

محصولات شرکت‌ها
هموژنایزر مایعات و بافت میکرا (miccra) آلمان
هموژنایزر مایعات و بافت میکرا (miccra) آلمان
هموژنایزر مایعات و بافت میکرا (miccra) آلمان - Hemogenizer Flid and tissue - Hemogenizer High Pressuer - Mixer online - Hemgenizer Online
هموژنایزر بافت ( همگن کننده بافت ) مدل AGH-1 ساخت ایران
هموژنایزر بافت ( همگن کننده بافت ) مدل AGH-1 ساخت ایران
آزمایشگاه تحقیقاتی و تشخیصی جهت انجام دقیق و سریع آزمایشات سلولی و مولکولی خود نیاز به دستگاهی است که با آن بتوان بافت ها را به صورت تک سلولی و سوسپانسیون درآورد و به DNA و RNA و پروتئین سلول آسیبی جهت انجام آزمایشات سلولی و مولکولی وارد نشود. با توجه به نکات بالا این دستگاه سبب تسهیل این فرآیند صرفه جویی در زمان و این تکنیک امکان همگن و جداسازی از چندین بافت مختلف به صورت همزمان فراهم آورده است.