لطفاً صبر کنید ...

هیستروسکوپ

هیستروسکوپی از دو کلمه هیسترو به معنی رحم و سکوپی‌ به نام دیدن تشکیل شده است نوعی عمل جراحی است که به پزشک اجازه می دهد که بتواند داخل رحم شما را برای تشخیص علت خونریزی های غیر طبیعی و نیز برخی اشکالات در ساختمان رحم بررسی کند . این عمل با استفاده از هیستروسکوپ که یک لوله باریک مجهز به دوربین و چراغ می باشد ،انجام می شود. که از طریق واژن وارد و از دهانه رحم وارد رحم می شود. بنابراین نیاز به انجام هیچ برشی ندارد.

محصولات شرکت‌ها
هیستروسکوپ نوپا (nopa) آلمان
هیستروسکوپ نوپا (nopa) آلمان
هیستروسکوپ نوپا (nopa) آلمان - hysteroscope
هیستوروسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
هیستوروسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
هیستوروسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Hysteroscopes
هیستروسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
هیستروسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
هیستروسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان - Insufflators,Hysteroscopic