لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاه های شستشو دهنده/ آلودگی زدایی میکرومد (Micromed) آلمان
دستگاه های شستشو دهنده/ آلودگی زدایی میکرومد (Micromed) آلمان
دستگاه های شستشو دهنده/ آلودگی زدایی میکرومد (Micromed) آلمان - Washer/Decontamination Units, Surgical Instrument
دستمال داخل سینی دندانپزشکی یوروندا (Euronda) ایتالیا
دستمال داخل سینی دندانپزشکی یوروندا (Euronda) ایتالیا
دستمال داخل سینی دندانپزشکی یوروندا (Euronda) ایتالیا - Monoart Towels
دستگاه شستشو بیمارستانی استیلکو (Steelco) ایتالیا
دستگاه شستشو بیمارستانی استیلکو (Steelco) ایتالیا
دستگاه شستشو بیمارستانی استیلکو (Steelco) ایتالیا - washing machine