لطفاً صبر کنید ...

انواع اره

اره جهت برش استخوان و قطع کردن عضو، که در عمل های جراحی کاربرد دارد.

محصولات شرکت‌ها
هند پیس ارتوپدی(اره و دریل) رایین صنعت (Raeen sanat) ایران
هند پیس ارتوپدی(اره و دریل) رایین صنعت (Raeen sanat) ایران
هند پیس ارتوپدی(اره و دریل) رایین صنعت (Raeen sanat) ایران -