لطفاً صبر کنید ...

لاپاروسکوپ

لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار می رود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف وارد بدن شده و امکان انجام معاینه و در صورت لزوم عمل را بدون نیاز به ایجاد برش بزرگ فراهم می آورد.

محصولات شرکت ها
پورت های لاپاروسکوپی (teleflex) مدل Weck Vista
پورت های لاپاروسکوپی (teleflex) مدل Weck Vista
پورت های لاپاروسکوپی (teleflex) مدل Weck Vista محصول آمریکا تامین کننده انواع مختلف تروکار با طول های متنوع جهت اعمال جراحی استاندارد اطفال و یاچاقی و همچنین تروکارهای خاص بالون دار (فاقد لاتکس) می باشد. تروکارهای بالون دار جهت دسترسی باز لاپاروسکوپی بوده که قابلیت های دسترسی را به حداکثرمی رسانند. دریچه مغناطیسی چرخشی منحصر به فردی که در این پورت ها به صورت شناور قرار گرفته است امکان انطباق با سایزهای مختلف ابزار را ایجاد می نماید.
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس - Surgical Products (laparoscopic , autosutrue, GPS, syneture)