لطفاً صبر کنید ...

لاپاروسکوپ

لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار می رود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف وارد بدن شده و امکان انجام معاینه و در صورت لزوم عمل را بدون نیاز به ایجاد برش بزرگ فراهم می آورد.

محصولات شرکت‌ها
سیستم های توسعه دهنده  مکانیکی  لاپاراسکوپی  دافنر (DUFNER) آلمان
سیستم های توسعه دهنده مکانیکی لاپاراسکوپی دافنر (DUFNER) آلمان
سیستم های توسعه دهنده مکانیکی لاپاراسکوپی دافنر (DUFNER) آلمان - Distention Systems, Mechanical, Laparoscopic
عبوردهنده / محکم کننده گره لیگاتور لاپاروسکوپی دافنر (DUFNER) آلمان
عبوردهنده / محکم کننده گره لیگاتور لاپاروسکوپی دافنر (DUFNER) آلمان
عبوردهنده / محکم کننده های گره لیگاتور لاپاروسکوپی دافنر (DUFNER) آلمان - Passer/Knot Tiers, Ligature, Laparoscopic
هوک الکترودلاپاروسکوپی پرپل (Purple) انگلستان
هوک الکترودلاپاروسکوپی پرپل (Purple) انگلستان
هوک الکترودلاپاروسکوپی پرپل (Purple) انگلستان - Electrodes, Electrosurgical, Active, Foot-Controlled