لطفاً صبر کنید ...

لاپاروسکوپ

لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار می رود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف وارد بدن شده و امکان انجام معاینه و در صورت لزوم عمل را بدون نیاز به ایجاد برش بزرگ فراهم می آورد.

محصولات شرکت‌ها
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس
لوازم جراحی (اسپتلر لوازم لاپارسکوپی) کویدین (COVIDIEN) سوئیس - Surgical Products (laparoscopic , autosutrue, GPS, syneture)
اسپاچولاها برشگر لاپاروسکوپی نشنال (National) آمریکا
اسپاچولاها برشگر لاپاروسکوپی نشنال (National) آمریکا
اسپاچولاها برشگر لاپاروسکوپی نشنال (National) آمریکا - Spatulas, Laparoscopic Dissecting