لطفاً صبر کنید ...

لاپاروسکوپ

لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار می رود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف وارد بدن شده و امکان انجام معاینه و در صورت لزوم عمل را بدون نیاز به ایجاد برش بزرگ فراهم می آورد.

محصولات شرکت‌ها
پنس ها لاپاراسکوپی - پژانک (PAJUNK) آلمان
پنس ها لاپاراسکوپی - پژانک (PAJUNK) آلمان
پنس ها لاپاراسکوپی - پژانک (PAJUNK) آلمان - Forceps, Laparoscopic- DISSECTING AND GRASPING